Competum

In English

contact@competum.fi

pasi.valtonen@competum.fi

+358-400 609 205

IP konsultointi

Intellectual Property (IP) on mielenkiintoinen yhdistelmä liiketoimintaa, juridiikkaa ja tekniikkaa sekä kaikkien näiden alojen ammattilaisia. IP-kokonaisuuden hallinta vaatii omanlaisensa ammattilaisen, joka osaa yhdistää liiketoiminnan, juridiikan ja tekniikan ja näihin liittyvien asioiden hallinnan IP-yhteyksissä. 

Competum tukee patenttien, tavaramerkkien, tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien strategioissa, kehityksessä ja hallinnassa.

Competumin IP Konsultointi voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan, riippuen siitä onko yrityksellä jo oma IP-funktio vai ei:

Ulkoistettu IP hallinnointipalvelu

Erityisesti jos yrityksellä ei ole omaa IP hallinnointia, sisältäen esimerkiksi: 

 1. Immateriaalioikeuksien kehityksen ja portfolion integrointi liiketoiminnan tarpeisiin
 2. Ensiapu ja ensiyhteys kaikille IP kysymyksille
 3. Yrityksen johdon avustaminen suhteessa patentti- ja tavaramerkkiasiamiehiin
 4. IP Portfolion hallinta ja siihen liittyvien asioiden hoito
 5. IP riskienhallinta sekä riitojen ja oikeudenkäyntien hallinta
 6. Immateriaalioikeusstrategioiden, -politiikkojen ja -tavoitteiden luonti synkronissa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa
 7. Patenttien ja tavaramerkkien hallinnointiin liittyvien käytännön prosessien ja toimintasuunnitelmien luonti ja tuki
 8. Patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten valinta ja hallinta, kotimaassa ja ulkomailla
 9. Tavaramerkkien ja domain nimien hallinta integroituna brandauksen ja sopimusten kanssa
 10. IP:n kaupallistaminen ja niihin liittyvät sopimukset
 11. Sopimusneuvotteluiden tuki IP näkökulmasta, esim. yritysjärjestelyt ja liiketoimintakaupat, yhteisyritykset, lisensointi, alihankinta, myynti-, projekti- ja toimitussopimukset.


IP Konsultointi

Erityisesti jos yrityksellä jo on oma IP-osasto tai on perustamassa sellaista, sisältäen esimerkiksi:

 1. IP-toimintojen perustamisen tuki
 2. IP Strategioiden luonti ja päivitys integroituna liiketoimintatavoitteiden kanssa
 3. IP Politiikkojen ja tavoitteiden luonti ja päivitys
 4. IP Prosessien ja toimintasuunnitelmien luonti ja kehitys
 5. IP henkilöstön palkkauksessa avustaminen
 6. IP Toiminnon Off-shoringin avustaminen
 7. Patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten valinnassa ja kilpailuttamisessa avustaminen
 8. Tavaramerkkien ja domain nimien hallinta integroituna brandauksen ja sopimusten kanssa
 9. Sopimusneuvotteluiden tuki IP näkökulmasta, esim. yritysjärjestelyt ja liiketoimintakaupat, yhteisyritykset, lisensointi, alihankinta, myynti-, projekti- ja toimitussopimukset.
 10. Immateriaalioikeuksien ja sopimusten kokonaisuus liiketoiminnan näkökulmasta esim. Open Source ekosysteemeissä

Englannin kielen sana Intellectual Property viittaa paremmin tähän liittyvään liiketoiminnan, juridiikan ja tekniikan kokonaisuuteen, ja siksi myös Competum käyttää mieluummin IP-lyhennettä kuin suomalaista enemmän juridiikkaan viittavaa ilmaisua immateriaalioikeus.

Competumin perustaja Pasi Valtonen on perustanut IP sekä avoimen lähdekoodin (Open Source Software) tukifunktiot Tieto-konserniin, vastannut näistä operaatioista globaalisti, sekä tutustunut alan ilmiöihin ja ihmisiin kansainvälisesti. 

Valtosen toimikenttään on kuulunut patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia ja domain nimiä sekä näihin liittyviä rekisteröintejä, riitoja, sopimuksia ja yritysprosesseja, -strategioita ja -portfolion hallintaa, kuten myös kannustamista innovatiivisuuteen siinä missä riskien hallintaakin.